فروش خودروهای یکپارچه

فعلا برای حساب وکالتی اقدام کنید

/apply-for-a-proxy-account-now

پیرامون تغییر زمان ثبت‌نام مرحله دوم فروش خودروهای یکپارچه از 16 اردیبهشت ماه، مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو ضمن تاکید بر اینکه تا نوبت تخصیص متقاضیانی که نوع خودروهای خود را در مرحله ویرایش تغییر داده‌اند، مشخص نشود