علی اکبرکریمی

شورای رقابت اوایل سال آینده قیمت خودرو را تعیین می‌کند

/the-competition-council-will-determine-the-price-of-the-car-early-next-year

نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: شورای رقابت اوایل سال آینده موضوع قیمت خودرو را با توجه به صورت‌های مالی خودروسازان، عوامل موثر در افزایش قیمت و قیمت تمام شده خودرو تعیین می‌کند.