طرح پیش فروش سایپا

زمان مرحله جدید پیش فروش سایپا

/time-for-the-new-saipa-pre-sale-stage

دور جدید پیش فروش 4 محصول شرکت سایپا از روز پنجشنبه هفته جاری آغاز خواهد شد.