طرح پیش فروش خودرو

شرایط فروش دایون مردادماه 1402

/sales-conditions-of-dayon-in-august-1402

شرکت صنایع خودروسازی ایلیا شرایط فروش خودروی دایون را به صورت قیمت غیرقطعی و با تحویل 90 روزه ویژه برگزیدگان دور دوم سامانه یکپارچه تخصیص خودرو اعلام کرد.