طرح فروش فوری خودرو

طرح فروش فوری و پیش فروش سورن پلاس موتور جدید

/urgent-sale-plan-and-pre-sale-of-soren-plus-new-engine

امکان واریز وجه مجدد براي متقاضيان پاييز 1403 سامانه يكپارچه، شرايط انتخاب خودرو سورن با موتور XU7P مجهز به تجهيزات الزامي استانداردهاي 85 گانه مطابق جدول پيوست مجددا ايجاد شده است.