طرح عادی سامانه یکپارچه خودرو داخلی

زمان ثبت‌نام طرح عادی سامانه يكپارچه خودرو داخلی اعلام شد

/the-time-of-registration-of-the-normal-plan-of-the-integrated-domestic-car-system-was-announced

زمان واريز وجه و ثبت نام منتخبين طرح عادی در دومين طرح سامانه یکپارچه عرضه خودروهای داخلی اعلام شد.