طرح سامانه یکپارچه خودرو

خودروهای عرضه شده در طرح جدید سامانه یکپارچه

/cars-offered-in-the-new-design-of-the-integrated-system

از امروز شنبه بیست اسفندماه، مرحله اول طرح بزرگ عرضه یکپارچه خودرو‌های داخلی بر مبنای لیست نوبت دهی آغاز می‌شود.