طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

مهلت واریز وجه برای متقاضیان سایپا تمدید شد

/the-payment-deadline-for-saipa-applicants-has-been-extended

اطلاعیه گروه خودروسازی سایپا درباره تمدید زمان واریز وجه برای متقاضیان خودرو منتشر شد. این زمان مخصوص افرادی است که در طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت شرکت کرده‌اند.