طراحی خودرو

طراحی خودرو با هوش مصنوعی

/car-design-with-artificial-intelligence

مدیر طراحی ب‌ام‌و می‌گوید این کارخانه در حال بررسی استفاده از هوش مصنوعی برای طراحی ماشین است.