ضرر خودروسازان

خودروسازان، 34 هزار میلیارد تومان ضرر کردند

/automobile-manufacturers-lost-34-thousand-billion-tomans

یکی از معضلات اساسی صنعت خودروسازی کشور که هر روز هم بر آن افزوده می شود زیان انباشته خودروسازان است، آنگونه که آمارها نشان می‌دهد ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۶‌ ماه ابتدای سال ۳۴ هزار میلیارد تومان زیان کردند که ۹۰ درصد بیشتر از زیان شش ‌ماه سال گذشته بوده است.