صورت های مالی

زیان انباشته سایپا و ایران خودرو دو برابر شد

/the-accumulated-losses-of-saipa-and-iran-khodro-doubled

رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه زیبنده نیست در سال مهار تورم و رشد تولید، راهکاری برای رشد تولید و مهار قیمت ها در بازار خودروها نداشته باشیم از آمادگی این مرکز جهت بررسی کارشناسی و تخصصی مسائل این بخش خبر داد.