صندوق عقب خودرو

چرا صندوق عقب خودرو هنگام خرید مهم است؟

/why-is-the-car-trunk-important-when-buying

صندوق عقب خودرو فضایی است که عموماً اسباب و بار مسافران به‌علاوه تجهیزات و امکانات ضروری خودروها را در درون خود جای می دهد.