صدور کارت سوخت

مدت زمان صدور کارت سوخت چند روز است؟

/how-many-days-does-it-take-to-issue-a-fuel-card

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با بیان اینکه مدت زمان فرآیند صدور کارت سوخت ۲۸ روز است، گفت: طبق آخرین آمار ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار کارت سوخت در باجه‌های معطله پستی وجود دارد.