شورای نگهبان

ابلاغ اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

/notification-of-the-implementation-of-article-10-of-the-automobile-industry-organization-law

رئیس جمهور، اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ کرد.


لایحه مربوط به اسقاط خودرو تایید شد

/the-bill-related-to-car-scrapping-was-approved

سخنگوی شورای نگهبان از تایید لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت که در ارتباط با ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، در جلسه اخیر این شورا خبر داد.