شماره گذاری خودروهای تولید داخل

جزئیات شماره گذاری خودروهای تولید داخل

/numbering-details-of-domestically-produced-cars

شماره گذاری خودروهای خودروسازان داخلی با مدل ۱۴۰۲ از اسفند آغاز خواهد شد.