شرکت کروز

کروز صاحب دو صندلی در هیات مدیره ایران خودرو شد

/cruz-got-two-seats-in-iran-khodro-s-board-of-directors

در مجمع عمومی ایران خودرو شرکت کروز توانست دو سهم از هیات مدیر ایران خودرو را به خود اختصاص دهد.