شرکت خودروسازی سایپا

کم کاری سایپا در اعلام قیمت 4 محصول جدید

/saipa-s-negligence-in-announcing-the-prices-of-4-new-products

در حالی 2 ماه از دومین مرحله فروش خودرو در سامانه یکپارچه می گذرد که هنوز خبری از تعیین تکلیف قیمت 4 محصول شرکت خودروسازی سایپا که در این مرحله فروش رفتند، نیست.