شرکت آستون مارتین

خیز شرکت جیلی چین برای خرید آستون مارتین

/geely-china-to-buy-aston-martin

جیلی، خودروساز چینی با افزایش سهام خود در شرکت آستون مارتین برای خرید این کارخانه آماده می‌شود.