سیستم کنترل پایداری خودرو

سیستم کنترل پایداری خودرو چیست؟

/what-is-the-vehicle-stability-control-system

یکی از مهم‌ترین امکانات ماشین‌های جدید، سیستم کنترل پایداری الکترونیکی (Electronic Stability Control) است. این سیستم که به ESC و ESP معروف است، به راننده کمک می‌کند تا کنترل خودرو را در اختیار داشته باشد.