سوزوکی جیمنیچ

آفرودی خوش قیمت ژاپنی در راه ایران است؟

/is-a-cheap-japanese-suv-on-its-way-to-iran

بر اساس شنیده‌ها ثبت سفارش رسمی “سوزوکی جیمنی” در چهار تیپ تک و دو دیفرانسیل به عنوان اقتصادی‌ترین خودروی آفرودی بازار جهانی برای ورود به بازار کشور انجام شده است.