سوخت ناکافی

با این کارها بدنه و موتور خودرو را نابود می‌کنید

/with-these-actions-you-destroy-the-body-and-engine-of-the-car

باید بدانید که هم نحوه رانندگی و هم شرایط نگهداری از بدنه و موتور، گیربکس و دیگر بخش‌ها تأثیر زیادی بر طول عمر اتومبیل دارند؛ پس اگر می‌خواهید ماشینتان همیشه سر پا باشد و شاهد خرابی و نابودی آن نباشید، این کارها را انجام ندهید.