سهام خودرو

قطعه‌سازان سهامدار خودروسازان می‌شوند؟

/do-parts-makers-become-shareholders-of-car-manufacturers

وزارت صنعت در طرح تحول صنعت خودرو، برنامه جدید برای تاسیس خودروسازی، تمدید جواز شرکت‌های موجود و ترکیب سهامداری در خودرویی ها را اعلام کرد.