سنسور دنده عقب خودرو

سنسور دنده عقب خودرو چیست؟

/%D8%B3%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%82%D8%A8

سنسور های دنده عقب به راننده کمک می کنند تا از وجود موانع در پشت خودرو در هنگام پارک یا حرکت به طرف عقب و یا حتی حرکت به سمت جلو مطلع شوند.