ستاد مبارزه با مواد مخدر

فروش خودروهای قاچاقچیان مواد مخدر+ فیلم

/sale-of-drug-traffickers-cars-video

با اتصال ستاد مبارزه با مواد مخدر به سامانه «ستاد» یا همان سامانه تدارکات الکترونیکی دولت اموال توقیف شده قاچاقچیان، برخط، به مزایده گذاشته می شود.