سایپا دیزل

قیمت جدید کشنده سایپا دیزل اعلام شد

/the-new-price-of-saipa-diesel-was-announced

قیمت جدید کشنده کا ایکس با یک افزایش قیمت سنگین از سوی سایپا دیزل ویژه اردیبهشت 1402 اعلام شد.