سانروف

تفاوت سانروف و مونروف در چیست؟

/what-is-the-difference-between-sunroof-and-moonroof

سانروف و مونروف در کلیات یکسان و در جزئیات، کمی با هم تفاوت دارند؛ در واقع مونروف، زیرمجموعه‌ای از سانروف است