سامانه مالیات بر مشاغل خودرو

مجازی شدن اخذ مالیات خودرو تا پایان سال

/virtualization-of-car-tax-collection-until-the-end-of-the-year

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت: انتظار این است که در ادامه مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی، تا پایان سال جاری سامانه مالیات بر مشاغل خودرو به صورت مودی محور تهیه و راه اندازی شود.