سامانه تخصیص خودرو

اختلال در سایت سامانه تخصیص خودرو همچنان ادامه دارد

/disruption-in-the-vehicle-allocation-system-site-continues

قرار بود سامانه تخصیص یکپارچه خودرو از صبح روز گذشته باز شود اما از همان دقایق ابتدایی این سایت دچار اختلال شده است که این اختلال احتمالا به سبب بار ترافیکی بالا و تعداد مراجعه بسیار متقاضیان پیش آمده است.