سامانهر یکپارچه خودرو

سامانه یکپارچه ثبت نام خودرو حذف می‌شود

/the-integrated-car-registration-system-will-be-removed

وزارت صمت قصد دارد قیمت خودرو را به سمت آزادسازی ببرد که در صورت عملی شدن این برنامه، نحوه فروش خودروها نیز آزاد خواهد شد.