ساماندهی صنعت خودرو

ابلاغ اجرای ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو

/notification-of-the-implementation-of-article-10-of-the-automobile-industry-organization-law

رئیس جمهور، اصلاح ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را برای اجرا به وزارت کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت، ابلاغ کرد.