سازمان استاندارد کرمان موتور

تأخیر در تحویل خودرو به کرمان موتور رسید

/the-delay-in-the-delivery-of-the-car-reached-kerman-motor

تأخیر در تحویل خودروهای ثبت‌نامی به امری رایج در شرکت‌های خودروسازی تبدیل شده است. این بار تأخیر در تحویل خودروهای شرکت کرمان موتور، صدای اعتراض مشتریان را بلند کرده که خودروهای آن‌ها با گذشت چند ماه از ثبت‌نام حتی فاکتور نشده‌اند.