ریزش بازار خودرو

دلایل ریزشی شدن بازار خودرو

/reasons-for-the-collapse-of-the-car-market

بازار خودرو این روزها در قیاس با ابتدای سال، آرامش نسبی دارد و قیمت ها بیشتر میل به کاهش دارد. واردات خودرو، عرضه خودرو در سامانه یکپارچه، ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری خودرو، مدیریت بازار ارز و سیاست‌های بانک‌مرکزی در خصوص ثبات ارزی، از عوامل مؤثر در تعادل‌بخشی به بازار خودرو است.