رنگ نارنجی تاکسی ها

رنگ های محبوب خودرو و تاثیر آن بر جامعه

/popular-car-colors-and-their-impact-on-society

در گذشته طبیعت بیشترین سهم ایجاد تنوع رنگی در شهرها را به دوش می‌کشیدند و حالا باید رنگ را به نوعی به شهرها تزریق کرد. خودروها نیز سهم قابل توجهی در رنگ بخشیدن به شهر و خاطرات شهرنشینان ایفا می‌کنند.