رنگ آمیزی سپر خودرو

نحوه رنگ آمیزی سپر خودرو در کارخانه

/how-to-paint-a-car-bumper-at-the-factory

معمولا سپرهای خودرو در شرکت های جداگانه و بیرون از کارخانجات خودروسازی تولید و رنگ آمیزی می‌شوند