ردیاب خودرو داخلی

خودروهای داخلی به ردیاب مجهز می‌شوند!

/domestic-cars-are-equipped-with-a-tracker

قوه قضائیه و خودروسازان در حال بررسی نصب ردیاب بومی روی محصولات داخلی هستند تا از این طریق، رفتار رانندگان را مورد رصد و سرکشی قرار دهند.