رانندگی در شب

رانندگی در شب و خطرات آن

/driving-at-night-and-its-dangers

گرچه بیش از سه چهارم سفرهای شهری روزها انجام می‌شود، اما میزان تصادفات رانندگی در شب‌، حدودا سه برابر روز است.این آمار نشان می‌دهد بر خلاف تصور، رانندگی در شب، خطرات بسیاری در پی دارد. به همین علت باید نکات ویژه‌ای را مدنظر قرار داد.