رانندگی در زمستان

راهکارهای کاهش مصرف سوخت در زمستان

/solutions-to-reduce-fuel-consumption-in-winter

افزایش میزان مصرف سوخت در زمستان یکی از مشکلاتی است که در این فصل و روزهای سرد سال به سراغ خودروها می آید. این تغییر در میزان مصرف سوخت دلایلی دارد و برای کاهش آن نیز راه هایی وجود دارد که در ادامه توضیح داده می شود.