دولت سیزدهم

صدور مجوز 2 میلیارد دلاری واردات خودرو در سال آینده

/issuance-of-2-billion-car-import-license-next-year

دولت سیزدهم قانونی جدید برای واردات خودرو در سال 1402 صادر کرده است تا با این روش تنش موجود در بازار خودرو را کنترل کند.