دنده مرده

دنده مرده چیست و چه ضررهایی برای خودرو دارد؟

/what-is-a-dead-gear-and-what-are-its-disadvantages-for-the-car

چالش رانندگی با خودروهای دنده‌ای تنها محدود به هنگام حرکت نمی‌شود. بلکه در طول رانندگی نیز با افزایش یا کاهش سرعت خودرو لازم است که دنده تعویض شود...