خوردوهای خارجی

ورود دومین محموله خودروهای خارجی

/the-arrival-of-the-second-shipment-of-foreign-cars

واردات دومین محموله خودروهای خارجی امروز شنبه ۱ بهمن انجام شد.