خودرو هونگچی

خودرو هونگچی هم به ایران آمد

/hongchi-car-also-came-to-iran

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه ممکن است اطلاعات ارسالی برخی شرکتهای واردکننده به سازمان حمایت ناقص بوده وهمین امر باعث کندی روند ...