خودرو های وادراتی

خودروهای وارداتی، ۴۸ ساعته شماره گذاری می‌شوند

/imported-cars-are-numbered-within-48-hours

سردار حسین رمضانی با اشاره به اینکه پلیس برای شماره‌گذاری خود طبق قوانین کشور هیچ مانعی ندارد، گفت: در صورتی که ضوابط و مقررات از طرف واردکنندگان خودرو رعایت شده باشد و منع قانونی وجود نداشته باشد، پلیس راهور در کمتر از ۴۸ ساعت فرآیند شماره گذاری را انجام می‌دهد.