خودرو های مونتاژی

خودروهای مونتاژی در سال آینده گران می‌شوند؟

/will-assembled-cars-become-more-expensive-next-year

با افزایش قابل‌توجه تعرفه قطعات خودرو، احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال 1403 و پس از آن دور از انتظار نیست.