خودرو های ضبط شده

خودروهای ضبط شده به فروش می‌رسند

/impounded-cars-are-sold

مدیرکل سازمان اموال تملیکی استان تهران گفت: خودروهای ضبط شده در اختیار سازمان اموال تملیکی استان تهران قرار دارد که در آینده نزدیک، ۱۰۵ دستگاه پس از تاییدیه استاندارد و محیط زیست به مزایده گذاشته می‌شود.