خودرو های داخلی

آمار ثبت نام در سامانه یکپارچه خودرو

/registration-statistics-in-the-integrated-vehicle-system

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی از انتخاب خودروی ۶۴۳ هزار نفر از متقاضیان در سامانه یکپارچه تا ساعت ۱۱ امروز ۲۸ اسفند داد.