خودرو قدیمی

قیمت رنو سربه فلک کشید

/the-price-of-renault-skyrocketed

جدیدترین قیمت رنو خودرو نوستالژی برخی از ایرانیان نجومی شد.