خودرو رگرا

نگاهی به تست‌های پیش از تحویل جالب کونیگ زگ رگرا

/%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C%DA%AF-%D8%B2%DA%AF-%D8%B1%DA%AF%D8%B1%D8%A7

برند کونیگ زگ فقط به شکستن رکوردها و جابجا کردن محدودیت‌ها می‌اندیشد و رگرا مثال بارز این تلاش‌هاست.