خودرو توقیفی

۷ هزار خودروی توقیفی تعیین تکلیف شد

/7-000-impounded-cars-were-ordered

دادستان کل کشور از تعیین تکلیف حدود ۷ هزار انواع خودروی توقیفی در پارکینگ‌های سراسر کشور طی دو ماه گذشته خبر داد.