خودرو تصادفی

کارشناسی خودرو تصادفی

/post-199

 معمولا مرسوم نیست خودرویی که تصادف کرده و هنوز بازسازی نشده است به مراکز تشخیص رنگ خودرو مراجعه کند آن هم با این حجم از آسیب دیدگی و موارد استثنائی. همانطور که مشاهده میکنید این خودرو از عقب آسیب دیدگی شدید دارد و سعی کردیم از تمام قسمتهای خودرو فیلم بگیریم....