خودروی تصادفی

عجیب ترین مزایده خودروهای صفر کیلومتر

/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%81%DB%8C-%D8%B5%D9%81%D8%B1

برخی از خودروها دچار آتش سوزی یا تصادف های شدید شده بودند و اولین چیزی که به ذهن می رساندند این بود که چطور با خودروها داخل کارخانه رفتار و رانندگی می شود که برخی از خودروهای ...